CÔNG TY CP XÂY DỰNG & ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN AN QUỐC

"KHẲNG ĐỊNH NIỀM TIN - XÂY DỰNG GIÁ TRỊ THỰC"

banner left banner right
Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025, đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ xây dựng thành phố trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước.

Sáng 6/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị thông tin tuyên truyền Đại hội lần thứ 22, Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Đại Vĩnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại đối với chặng đường phát triển của thành phố Đà Nẵng trong thập niên thứ 3 của thế kỷ XXI, sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22/10/2020.

Do đó, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đặc biệt quan tâm công tác xây dựng văn kiện Đại hội nhằm đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, phát huy hơn nữa tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, đồng thuận, đưa thành phố phát triển nhanh, bền vững.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020 nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đã đạt và vượt Nghị quyết đề ra. Có 7/12 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt Nghị quyết, tuy nhiên có 5 chỉ tiêu không đạt là Tổng sản phẩm trên địa bàn - GRDP; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn; chỉ tiêu phát triển đảng viên hằng năm và GRDP bình quân đầu người…

Ông Nguyễn Đại Vĩnh thông tin về Đại hội lần thứ 22, Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.
 

Theo ông Nguyễn Đại Vĩnh, Báo cáo chính trị Đại hội lần này có cách tiếp cận mới, thể hiện việc đánh giá kết quả theo hướng làm rõ thành quả 4 năm đầu nhiệm kỳ 2016-2019 và nhìn nhận tác động to lớn và khó lường của đại dịch COVID-19 trong năm 2020, sau đó có những đánh giá chung cho cả giai đoạn của nhiệm kỳ 2015-2020. Việc đánh giá như vậy nhằm thể hiện rõ hơn, khách quan hơn thành quả trong cả nhiệm kỳ và lý do khách quan của đại dịch COVID-19.

Về quan điểm phát triển TP. Đà Nẵng trong giai đoạn mới, Báo cáo chính trị xác định: Quán triệt, thực hiện xuyên suốt quan điểm phát triển đã được Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định, trọng tâm là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; phát huy cao độ truyền thống văn hóa, cách mạng, tinh thần tiên phong, đoàn kết, khát vọng phát triển, năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường của người Đà Nẵng, xem đây là nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Tập trung đổi mới căn bản mô hình phát triển kinh tế, chú trọng phát triển theo chiều sâu, kết hợp với phát triển theo chiều rộng một cách hợp lý; phát triển nhanh và bền vững, có bản sắc riêng, tạo động lực và nguồn lực cho sự phát triển thành phố trong giai đoạn mới. Việc đưa ra quan điểm xây dựng và phát triển vào Báo cáo chính trị lần này là một điểm mới so với Báo cáo chính trị nhiệm kỳ trước

Về mục tiêu tổng quát, báo cáo chính trị của Đảng bộ TP. Đà Nẵng đặt mục tiêu tổng quát đến năm 2025 là Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, chính quyền tiên phong trong đổi mới và phát triển, đưa thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp, sáng tạo, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên; quốc phòng - an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc; phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Tầm nhìn đến năm 2030 là xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, hướng đến đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống; người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước với chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được đảm bảo vững chắc.

 Theo ông Nguyễn Đại Vĩnh, Báo cáo chính trị đã đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Một là  xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong đổi mới và phát triển; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh và bền vững.

Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước.

Hai là, thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, sớm lấy lại đà tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố. Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin, gắn với xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo, thành phố thông minh, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới, nhất là kinh tế số, xã hội số và chính quyền số.

Ba là, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

“Điểm mới trong nhiệm vụ trọng tâm, đột phá là đưa nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị lên vị trí số 1, đáp ứng yêu cầu của Trung ương, không chỉ nêu về đột phá kinh tế - xã hội như nhiệm kỳ trước đó. Báo cáo chính trị đưa ra phương châm thực hành là: Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Hành động. Đây là phương châm thực hành cho cả nhiệm kỳ Đại hội, chứ không phải là phương châm trong thời gian diễn ra Đại hội như nhiệm kỳ trước”, ông Vĩnh thông tin.

Nguồn Báo đầu tư